SYDNEY, AUSTRALIA. SUMMER COURSE

INFORMATION

Sydney Summer Camp

 • สถานที่: ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ระยะเวลา: 2 – 30 ตุลาคม  2559
 • ช่วงอายุ: 14- 16 ปี
 • ราคา: 165,000 บาท

รายละเอียดโครงการ

 • เรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  15 ชั่วโมง/ สัปดาห์
 • ทัศนศึกษาต่างเมืองเต็มวันในวันหยุด 3 ครั้ง
 • กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการทุกวันหลังเลิกเรียน

สิ่งที่โครงการจัดสรรสำหรับนักเรียน

 • พักกับโฮสแฟมมิลี่ท้องถิ่น ห้องพักแบบคู่
 • อาหาร 2 มื้อต่อวัน และ 3มื้อในวันเสาร์อาทิตย์
 • ค่าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และกิจกรรม
 • รถรับส่งสนามบิน
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ประกันภัย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

SCHEDULE

 
Screen Shot 2560-01-23 at 16.29.05

CLICK HERE TO DOWNLOAD FULL DOCUMENT