น้องๆที่ไปเรียนต่างประเทศกับเรา

Fair ไปเรียนต่อที่ Holmes Institute , Australia