รายชื่อ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

Ausmap


 • Australian Institute of Applied Sciences*
 • Australian National University College*
 • AUT University*
 • Charles Sturt University Study Centre*
 • Finders International Study Centre*
 • Massey University*
 • Taylors College*
 • Taylors College Auckland*
 • The University of Auckland*
 • The University of Sydney Foundation Programme*
 • The University of Western Australia Foundation Programme*

*StudyGroup