หลักสูตรแพทย์ ที่ University Of Buckingham

buckingham

12 กันยายนนี้! ใครสนใจเรียน “แพทย์” ที่อังกฤษ ต้องมา!

คุยโดยตรงกับ คุณ Ben Charlton จาก University Of Buckingham เวลา 14.00 – 15.00 ที่ OPUS INTER ED. / Trendy Building / BTS นานา สนใจสำรองที่นั่ง ได้ที่ OPUS International Education เบอร์โทรศัพท์ 02-168-7565 , Facebook : OpusInterEd หรือข้อมูลมหาวิทยาลัยและทุนอื่นๆที่ OPUS-Inter-Ed.com