About Us

โอปัสเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศที่มีมุมมองในอนาคตที่กว้างไกล มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นการรวมตัว ของทีมบริหารชาวอังกฤษและชาวชาติไทยและที่ปรึกษาตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศสหราชอาณาจักร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนจากทั่วประเทศไทยที่ต้องการศึกษาต่อใน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เรามีประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพ ตั้งแต่ทนายความที่ได้รับอนุญาตจากประเทศไทย และสหราชอาณาจักร ผู้บริหารอุสาหกรรมอาหารและเครื่องยนต์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การสอนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ อินเดีย และ เวียดนาม เรามีความโดดเด่นที่สามารถใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนและตัวแทนจากต่างประเทศ สมาชิกทีงานและผู้บริหารล้วนมีประสบการณ์ ในระบบการศึกษาอังกฤษและ ผู้จัดการคนไทยของเราได้จบการศึกษาปริญญาโทจากประเทศอังกฤษอีกด้วย เราจึงได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ทีมงานของเราสามารถสื่อสารได้ทั่งภาษาอังกฤษและภาษาไทยจึงมั่นใจได้ว่าการสื่อสารจะออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกฝ่าย กรรมการบริษัท (Director) Philip Sweeney (คุณฟิลิปส์ สวีนี่ย์) เป็นทนายที่ปรึกษาของศาลฎีกาในประเทศอังกฤษและเวลส์ ก่อนย้ายมาอยู่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 เขาเป็นหุ้นส่วนอาวุโส บริษัทกฎหมายในยอร์คเชียร์ประเทศอังกฤษ ผู้จัดการและที่ปรึกษา (Office Manager and Consultant) วันวิสาข์ ซึมทราบ (พี่สา) จบหลักสูตรปริญญาโทและก็เริ่มทำธุรกิจของตนเองในประเทศอังกฤษจนกระทั่งเธอกลับมาประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการศึกษา (Senior Education Consultant) ชยินทร์ธร แคลริดจ์ (พี่เล็ก) ได้กลับมาอาศัยอยู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ได้เรียนและทำงานในประเทศอังกฤษหลายปี เธอมีความรู้อย่างละเอียดของระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา (Education Consultant) ชุติมา แก้วกันหา (พี่ออย) เชี่ยวชาญข้อมูลการเรียนภาษา มัธยม อนุปริญญา และมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ที่ปรึกษาด้านการศึกษา (Education Consultant) สุรีพร สมมสาหร่าย (พี่เอี้ยง) เชี่ยวชาญข้อมูลการเรียนภาษา และเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญาตรีในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย   สิ่งที่เราทำ (What we do)
  • – โอปัสมีข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการ แค่เข้ามาหาเรา ติดต่อเราทางอีเมล หรือโทรศัพท์เพื่อนัดพบเรา
  • – ผู้ให้คำปรึกษาของเราจะให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ และสถานที่เรียน
  • – เราจะช่วยแนะนำ คุณในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียน ช่วยในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมายแนะนำตัวและแสดงจุดประสงค์ในการเรียน แนะนำรายละเอียดที่ควรระบุในเอกสารอ้างอิง และแนะนำในการสอบ IELTS
  • – เราให้คำปรึกษา และช่วยในการขอวีซ่า เรามีทั้งนักกฎหมายไทยและอังกฤษเพื่อช่วยด้านกฎหมาย สำหรับการจัดเตรียมเอกสารจำเป็นที่คุณต้องการ เพื่อใช้ในการขอวีซ่าเรียนในประเทศอังกฤษ
  • – สัมมนากลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
  • – เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจองตั่วเครื่องบิน ทำประกันภัย เตรียมที่อยู่ และค่าครองชีพ
L1265110384774