BPP University…มหาวิทยาลัยอังกฤษของนักกฎหมายมืออาชีพ

BPP Professional Education Top 8 มหาวิทยาลัยใน UK ที่นักกฎหมายในสหราชอาณาจักรและนานาชาติ เลือก! ด้วย Location ใจกลางลอนดอนและการสอนเพื่อผลิตเหล่าบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ เพรียบพร้อมไปด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัย ทำให้บัณฑิตของ BPP ได้รับการไว้วางใจจาก Law Firm ชื่อดังมากมาย จนได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักกฎหมายออกสู่ Law Firm ชื่อดังมากที่สุดในสหราชอาณาจักร เช่น Norton Rose Fulbright, Baker McKenzie, Allen & Overy, Hogan Lovells, Clifford Chance และ อื่นๆอีกมากมาย  อาคารเรียนอยู่ในย่านเศษฐกิจ   สอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานจริง  สนันสนุนให้นักเรียนได้ฝึกงานใน UK  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Law Firm ชั้นนำกว่า 60 บริษัท  ค่าเทอมสมเหตุสมผล  สนันสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ถ้าการเป็นนักกฎหมายมืออาชีพใน Inter Firm  คือความฝันของน้องๆ พี่ๆรับรองได้ว่า BPP […]