STAFFORD HOUSE. UK SUMMER

INFORMATION

Stafford House UK Summer Camp 

 • สถานที่: เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ระยะเวลา: 2 – 30 เมษายน  2560
 • ช่วงอายุ: 15- 17 ปี
 • ราคา: 170,000 บาท

รายละเอียดโครงการ

 • เรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  17
  ชั่วโมง/ สัปดาห์
 • เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
  4
  ชั่วโมง/ สัปดาห์ (EAP)
 • ทัศนศึกษาต่างเมืองเต็มวันในวันหยุด 3 ครั้ง
 • กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการทุกวันหลังเลิกเรียน

สิ่งที่โครงการจัดสรรสำหรับนักเรียน

 • พักกับโฮสแฟมมิลี่ท้องถิ่น ห้องพักแบบคู่
 • อาหาร 3 มื้อต่อวันตลอดโครงการ
 • ค่าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และกิจกรรม
 • รถรับส่งสนามบิน
 • บัตรรถประจำทางตลอดโครงการ
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ประกันภัย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
SCHEDULE

 
Screen Shot 2560-01-23 at 17.23.17

CLICK HERE TO DOWNLOAD FULL DOCUMENT