“ที่นี่เป็นสถาบันที่ทำให้ฉันมั่นใจกับอนาคตของตัวเองได้ เพราะมหาวิทยาลัยBPPเป็นองค์กรการศึกษาที่เป็นมืออาชีพและสิ่งที่ดีที่สุดคือผู้สอนมีประสบการณ์จริงในสาขาวิชา พวกเขาสามารถแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นแก่ผู้เรียนได้ ฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามหาวิทยาลัยBPPจะช่วยกรุยทางไปสู่เส้นทางหน้าที่การงานของฉันและเติมเต็มเป้าหมายในอนาคตให้ฉันได้”


Kim Phung Nguyen Conie
LLM International Business Law
Vietnam
“คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย BPP มีชื่อเสียงในการให้ทักษะความรู้แก่ผู้เรียนซึ่งสำนักกฏหมายสนใจต้องการจ้างงาน ในอนาคตผมจึงอาจหางานในสายงานที่ปรึกษาทางกฏหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ค่าเล่าเรียนของที่นี่พอเหมาะ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอบอุ่นเอื้ออำนวยต่อการเรียน ผมรักมหาวิทยาลัย BPPและคิดว่าคุณก็ต้องรักเช่นกัน!”


Le Minh Hoang
LLM international Business Law
Vietnam
สำนักกฏหมาย
กว่า 60 แห่ง
เจาะจง
เลือกเรา

หลักสูตร LLM ของเรา

LLM (Commercial Law)
ข้อมูลสำคัญ
โครงสร้างหลักสูตร
การสมัครเข้าศึกษา
สถานที่เรียน
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตด้านกฎหมายการค้าให้ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการงานอาชีพของผู้เรียน ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นนักศึกษากฎหมายหรือผู้ฝึกงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือเพิ่มความชำนาญในสาขา ด้วยหลักสูตรกฎหมายการค้าที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระอย่างครบถ้วน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประด็นสำคัญเกี่ยวกับกฏหมายและเรื่องกฏข้อบังคับต่างๆอย่างสมบูรณ์

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคา พฤษภาคม
ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 1 ปี | ไม่เต็มเวลา 2 ปี
สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
LLM (Commercial Law) โครงสร้างหลักสูตร

วิชาบังคับ

 • 10,000-word dissertation (60 หน่วยกิต)
 • Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือก – เลือก 3 รายวิชา

 • Advanced Corporate Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Organisations’ Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Finance and Investment Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Public Law and Human Rights (30 หน่วยกิต)
 • Comparative Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Securities Law (30 หน่วยกิต)
 • Financial Regulation and Compliance (30 หน่วยกิต)
 • Fraud and Financial Crime (30 หน่วยกิต)
 • International and Comparative Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • International Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law of Investigations (30 หน่วยกิต)
 • The Law Relating to Financial Translations (30 หน่วยกิต)
 • Transnational Criminal Justice Law (30 หน่วยกิต)
 • UK and International Banking Law (30 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา LLM (Commercial Law) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 (2:2 หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นรอง) หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และ สาขาวิชาอื่น ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 และ ผู้ที่ผ่านการสอบ GDL หรือ CPE หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 2:2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขามีโอกาสได้รับพิจารณา
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • London Holborn
 • LLM (Financial Regulation and Compliance)
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน (กฎข้อบังคับและการปฏิบัติตามนโยบาย) มุ่งเน้นไปที่กฏหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎข้อบังคับด้านการลงทุนในธุรกิจที่สหราชอาณาจักร เนื้อหาว่าด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย การระบุและจัดการความเสี่ยงจากกฎหมายและข้อบังคับ

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคา พฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 1 ปี | ไม่เต็มเวลา 2 ปี
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
  LLM (Financial Regulation and Compliance) โครงสร้างหลักสูตร

  วิชาบังคับ

 • 10,000-word dissertation (60 หน่วยกิต)
 • Financial Regulation and Compliance (30 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือก – เลือก 3 รายวิชา

 • Advanced Corporate Law 30 credits
 • Business Tax Law 30 credits
 • Business Organisations’ Law 30 credits
 • Chinese Business Law 30 credits
 • Chinese Finance and Investment Law 30 credits
 • Chinese Public Law and Human Rights 30 credits
 • Commercial Law 30 credits
 • Comparative Commercial Law 30 credits
 • Corporate Finance Law 30 credits
 • Corporate Securities Law 30 credits
 • Fraud and Financial Crime 30 credits
 • International and Comparative Tax Law 30 credits
 • International Business Law 30 credits
 • International Financial Transactional Law 30 credits
 • Islamic Business Law 30 credits
 • Islamic Finance Law 30 credits
 • Transnational Criminal Justice Law 30 credits
 • UK and International Banking Law 30 credits
 • The Law of Investigations 30 credits
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา LLM Financial (Regulation and Compliance) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 (2:2 หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นรอง) หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และ สาขาวิชาอื่น ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 และ ผู้ที่ผ่านการสอบ GDL หรือ CPE หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 2:2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขามีโอกาสได้รับพิจารณา
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • London Holborn
 • LLM (Comparative Commerical Law)
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตร LLM (กฎหมายการค้าเปรียบเทียบ) ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางกฎหมายด้านกิจการค้าและการเงิน เช่น หลักสูตรบังคับได้เน้นไปที่ปัญหากฎหมายที่สำคัญในทางปฏิบัติ ไม่เพียงเฉพาะระบบกฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังมีระบบผสม เช่น ของจีน รัสเซียและญี่ปุ่นอีกด้วย เป็นต้น

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคา พฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 1 ปี | ไม่เต็มเวลา 2 ปี
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
  LLM (Comparative Commerical Law) โครงสร้างหลักสูตร

  วิชาบังคับ

 • 10,000-word dissertation (60 หน่วยกิต)
 • Comparative Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือก – เลือก 3 รายวิชา

 • Advanced Corporate Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Organisations’ Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Finance and Investment Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Public Law and Human Rights (30 หน่วยกิต)
 • Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Securities Law (30 หน่วยกิต)
 • Financial Regulation and Compliance (30 หน่วยกิต)
 • Fraud and Financial Crime (30 หน่วยกิต)
 • International and Comparative Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • International Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law relating to Financial Transactions (30 หน่วยกิต)
 • Transnational Criminal Justice Law (30 หน่วยกิต)
 • UK and International Banking Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law of Investigations (30 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา LLM (Comparative Commerical Law) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 (2:2 หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นรอง) หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และ สาขาวิชาอื่น ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 และ ผู้ที่ผ่านการสอบ GDL หรือ CPE หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 2:2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขามีโอกาสได้รับพิจารณา
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • London Holborn
 • LLM (International Business Law)
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตร LLM (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ) ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่เพียงในสหราชอาณาจักร แต่ยังรวมถึงภูมิภาคอื่นๆด้วย เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมประเด็นกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในกิจการธุรกิจข้ามพรมแดน

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคา พฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 1 ปี | ไม่เต็มเวลา 2 ปี
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
  LLM (International Business Law)) โครงสร้างหลักสูตร

  วิชาบังคับ

 • 10,000-word dissertation (60 หน่วยกิต)
 • International Business Law (30 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือก – เลือก 3 รายวิชา

 • Advanced Corporate Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Organisations’ Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Finance and Investment Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Public Law and Human Rights (30 หน่วยกิต)
 • Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Securities Law (30 หน่วยกิต)
 • Financial Regulation and Compliance (30 หน่วยกิต)
 • Fraud and Financial Crime (30 หน่วยกิต)
 • International and Comparative Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • International Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law relating to Financial Transactions (30 หน่วยกิต)
 • Transnational Criminal Justice Law (30 หน่วยกิต)
 • UK and International Banking Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law of Investigations (30 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา LLM (International Business Law) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 (2:2 หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นรอง) หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และ สาขาวิชาอื่น ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 และ ผู้ที่ผ่านการสอบ GDL หรือ CPE หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 2:2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขามีโอกาสได้รับพิจารณา
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • London Holborn
 • LLM (International Comparative Tax Law)
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตร LLM (กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและภาษีเปรียบเทียบ) ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระดับรายละเอียดต่อหลักการสำคัญ กฎและแนวคิดเรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจ(รวมถึงภาษีระหว่างประเทศ) ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงสามารถเปรียบเทียบและประเมินผลได้ว่ากฎหมายการจัดเก็บภาษีธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสมัยใหม่ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรอย่างไร

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคา พฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 1 ปี | ไม่เต็มเวลา 2 ปี
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
  LLM (International and Comparative Tax Law) โครงสร้างหลักสูตร

  วิชาบังคับ

 • 10,000-word dissertation (60 หน่วยกิต)
 • International and Comparative Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือก – เลือก 3 รายวิชา

 • Advanced Corporate Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Organisations’ Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Finance and Investment Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Public Law and Human Rights (30 หน่วยกิต)
 • Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Securities Law (30 หน่วยกิต)
 • Financial Regulation and Compliance (30 หน่วยกิต)
 • Fraud and Financial Crime (30 หน่วยกิต)
 • International and Comparative Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • International Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law relating to Financial Transactions (30 หน่วยกิต)
 • Transnational Criminal Justice Law (30 หน่วยกิต)
 • UK and International Banking Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law of Investigations (30 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา LLM (International Comparative Tax Law) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 (2:2 หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นรอง) หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และ สาขาวิชาอื่น ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 และ ผู้ที่ผ่านการสอบ GDL หรือ CPE หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 2:2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขามีโอกาสได้รับพิจารณา
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • London Holborn
 • LLM (Islamic Finance and Business Law)
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตร LLM (กฎหมายการเงินและธุรกิจอิสลาม) ช่วยให้ผู้เรียนได้ทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการจัดตั้ง การดำเนินงานของสถาบันการเงินและธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายอิสลาม รวมถึงการให้บริการทั้งด้านการเงินและผลิตภัณฑ์

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคา พฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 1 ปี | ไม่เต็มเวลา 2 ปี
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
  LLM (Islamic Finance and Business Law) โครงสร้างหลักสูตร

  วิชาบังคับ

 • 10,000-word dissertation (60 หน่วยกิต)
 • Islamic Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือก – เลือก 2 รายวิชา

 • Advanced Corporate Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Organisations’ Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Finance and Investment Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Public Law and Human Rights (30 หน่วยกิต)
 • Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Securities Law (30 หน่วยกิต)
 • Financial Regulation and Compliance (30 หน่วยกิต)
 • Fraud and Financial Crime (30 หน่วยกิต)
 • International and Comparative Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • International Business Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law relating to Financial Transactions (30 หน่วยกิต)
 • Transnational Criminal Justice Law (30 หน่วยกิต)
 • UK and International Banking Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law of Investigations (30 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา LLM (Islamic Finance and Business Law) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 (2:2 หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นรอง) หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และ สาขาวิชาอื่น ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 และ ผู้ที่ผ่านการสอบ GDL หรือ CPE หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 2:2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขามีโอกาสได้รับพิจารณา
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • London Holborn
 • LLM (Chinese Investment and Business Law)
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตร LLM (การลงทุนในประเทศจีนและกฎหมายธุรกิจจีน) ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้เชิงปฏิบัติและทักษะที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน หลักสูตรนี้เล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจจึนและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่คาดว่าจะได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินและนักลงทุนจีน ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนสามารถเข้าศึกษาได้

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคา พฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 1 ปี | ไม่เต็มเวลา 2 ปี
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
  LLM (Chinese Investment and Business Law) โครงสร้างหลักสูตร

  วิชาบังคับ

 • 10,000-word dissertation (60 หน่วยกิต)
 • Chinese Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Finance and Investment Law (30 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือก – เลือก 2 รายวิชา

 • Advanced Corporate Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Organisations’ Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Public Law and Human Rights (30 หน่วยกิต)
 • Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Securities Law (30 หน่วยกิต)
 • Financial Regulation and Compliance (30 หน่วยกิต)
 • Fraud and Financial Crime (30 หน่วยกิต)
 • International and Comparative Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • International Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law relating to Financial Transactions (30 หน่วยกิต)
 • Transnational Criminal Justice Law (30 หน่วยกิต)
 • UK and International Banking Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law of Investigations (30 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา LLM (Chinese Investment and Business Law) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 (2:2 หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นรอง) หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และ สาขาวิชาอื่น ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 และ ผู้ที่ผ่านการสอบ GDL หรือ CPE หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 2:2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขามีโอกาสได้รับพิจารณา
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • London Holborn
 • LLM (Transnational Criminal Justice)
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตร LLM (งานยุติธรรมอาชญากรรมข้ามชาติ) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะต่อประเด็นที่ว่ากฎหมายมีบทบาทต่อการป้องกัน ควบคุมและแทรกแซงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างไร

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคา พฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 1 ปี | ไม่เต็มเวลา 2 ปี
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
  LLM (Transnational Criminal Justice) โครงสร้างหลักสูตร

  วิชาบังคับ

 • 10,000-word dissertation (60 หน่วยกิต)
 • Transnational Criminal Justice (30 หน่วยกิต)
 • วิชาเลือก – เลือก 3 รายวิชา

 • Advanced Corporate Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Organisations’ Law (30 หน่วยกิต)
 • Business Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Finance and Investment Law (30 หน่วยกิต)
 • Chinese Public Law and Human Rights (30 หน่วยกิต)
 • Commercial Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • Corporate Securities Law (30 หน่วยกิต)
 • Financial Regulation and Compliance (30 หน่วยกิต)
 • Fraud and Financial Crime (30 หน่วยกิต)
 • International and Comparative Tax Law (30 หน่วยกิต)
 • International Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Business Law (30 หน่วยกิต)
 • Islamic Finance Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law relating to Financial Transactions (30 หน่วยกิต)
 • Transnational Criminal Justice Law (30 หน่วยกิต)
 • UK and International Banking Law (30 หน่วยกิต)
 • The Law of Investigations (30 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา LLM (Transnational Criminal Justice) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 (2:2 หมายถึง เกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นรอง) หรือ
 • สำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และ สาขาวิชาอื่น ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2:2 และ ผู้ที่ผ่านการสอบ GDL หรือ CPE หรือ
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 2:2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขามีโอกาสได้รับพิจารณา
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • London Holborn