BPP UNIVERSITY
หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยBPPประกอบด้วยการสัมนาที่มีฐานอยู่บนกิจกรรมที่นำไปปรับใช้ได้จริง ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่างๆ ผู้สอนทุกคนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ในระหว่างสอน พวกเขาจึงสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านธุรกิจ รวมถึงเคล็ดลับในการสัมภาษณ์งานอีกด้วย

Phuong Thao Dinh
BSc (Hons) Business Management
เวียดนาม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย BPP มีชื่อเสียงในการให้ทักษะความรู้แก่ผู้เรียนซึ่งสำนักกฏหมายสนใจต้องการจ้างงาน ในอนาคตผมจึงอาจหางานในสายงานที่ปรึกษาทางกฏหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ค่าเล่าเรียนของที่นี่พอเหมาะ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอบอุ่นเอื้ออำนวยต่อการเรียน ผมรักมหาวิทยาลัย BPPและคิดว่าคุณก็ต้องรักเช่นกัน!

Le Minh Hoang
LLM international Business Law
เวียดนาม
มหาวิทยาลัย BPPเป็นที่รู้จักในเรื่องการให้ทักษะความรู้อย่างเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียน นอกจากนี้หลักสูตรอนุปริญญาโทด้านกฎหมายยังมีเนื้อหาที่เข้มข้น ผู้เรียนจึงสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผู้สอนได้ง่าย โครงสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนชัดเจน ช่วยเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาในระดับองค์รวม

Vivian Li
Graduate Diploma in Law
ฮ่องกง
หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยBPPประกอบด้วยการสัมนาที่มีฐานอยู่บนกิจกรรมที่นำไปปรับใช้ได้จริง ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่างๆ ผู้สอนทุกคนมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ในระหว่างสอน พวกเขาจึงสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านธุรกิจ รวมถึงเคล็ดลับในการสัมภาษณ์งานอีกด้วย

Thuy Thi Thu Nguyen
BSc (Hons) Business Management with Finance
เวียดนาม
มหาวิทยาลัย BPP ให้คำปรึกษาด้านอาชีพแก่นักเรียนเป็นอย่างดี โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนจบและมีงานทำ ได้ให้แนวทางและคำแนะนำอย่างเต็มที่ตามเป้าหมายที่ผู้เรียนวางไว้กับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอาชีพตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นภาคการศึกษา ที่ปรึกษาจะให้แนวคิดที่แตกต่างออกไปว่าผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้มากขึ้นอย่างไรก่อนที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

Kelly Chan
MSc Accounting and Finance
ฮ่องกง

มหาวิทยาลัย BPPเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่มุ่งเน้นหลักสูตรด้านธุรกิจและวิชาชีพ เรามีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับองค์กรธุรกิจชั้นนำและองค์กรเฉพาะทางอื่นๆ จึงสามารถจัดสรรการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ เราออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับผู้จ้างงานและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือในสายความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ธุรกิจการเงินและสุขภาพ อาจารย์ผู้สอนของเรามีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆจริง จึงแน่ใจได้ว่านักศึกษาของเราจะได้รับการฝึกฝนทั้งทักษะเชิงปฏิบัติและความรู้เชิงวิชาการ เพื่อพร้อมที่จะประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดเมื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในโลกปัจจุบัน

พันธมิตรทาง
ธุรกิจและ
ทางกฏหมายของเรา

ศิษย์เก่า

นักศึกษาปัจจุบัน

นักศึกษาต่างชาติ

BPP University Law School

หลักสูตร

 • LLB (Hons)
 • Graduate Diploma in Law (GDL)
 • Legal Practice Course (LPC)
 • LLM Legal Practice (Solicitors)
 • Bar Professional Training Course (BPTC)
 • Graduate LLB
 • Masters in law
 • LLM Legal Practice (Solicitors)
 • LLM Legal Practice (Barristers)
 • LLM (Commercial Law)
 • LLM (Comparative Commerical Law)
 • LLM (Financial Regulation and Compliance)
 • LLM (International Business Law)
 • LLM (International Comparative Tax Law)
 • LLM (Islamic Finance and Business Law)
 • LLM (Chinese Investment and Business Law)
 • LLM (Transnational Criminal Justice)
 • Bar Transfer Test (BTT) (awarded by the Bar Standards Board)
 • BPP University Business School

  หลักสูตร

 • BSc (Hons) Accounting and Finance
 • BSc Accounting and Finance [Top Up]
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance [ACCA route]
 • MSc Accounting and Finance [Advanced Diploma Route]
 • MSc Accounting and Finance
 • MSc Accounting and Finance [Top-up]
 • MSc Accounting and Finance [Advanced Diploma Route]
 • Graduate Diploma in Accounting (GDA)
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Professional Level Papers
 • MSc Management with Finance
 • BSc (Hons) Business Management
 • BSc (Hons) Business Management [Top-Up]
 • International MBA
 • MSc Management
 • MSc Management with Finance
 • MSc Management with Project Management
 • BSc (Hons) Banking and Finance
 • BSc (Hons) Banking and Finance [Top-Up]
 • MSc International Marketing
 • BPP University School Of Health

  หลักสูตร

 • Integrated Undergraduate Masters in Chiropractic (MChiro)
 • Bachelor in Dental and Oral Sciences (Hons) (BDOS)
 • BSc (Hons) Psychology
 • BSc (Hons) Nursing (Diploma to Degree)
 • MSc Animal Manipulation
 • MSc Animal Manipulation (Osteopathy)
 • MSc Chiropractic (Paediatrics)
 • MSc Health Psychology
 • Masters in Clinical Dentistry
 • BPP University School of Foundation and English Language Studies

  หลักสูตร

 • International Foundation Certificate in Business Management
 • International Foundation Certificate in Legal Studies
 • International Foundation Certificate in Psychology
 • International Pre-Masters Diploma in Business Management
 • Extended Masters
 • Academic English
 • Pre-sessional English Language, Study and Communication Skills
 • In-sessional Study Skills support
 • General English Skills
 • ที่ตั้งของเรา

  Manchester

  St James Building, 79 Oxford Street, M1 6FQ

  หลักสูตร

 • Graduate Diploma in Law (GDL)
 • Legal Practice Course (LPC)
 • MA (LPC with Business)
 • Bar Professional Training Course (BPTC)
 • LLM (Professional Legal Practice)
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance [ACCA route]
 • BSc (Hons) Accounting and Finance
 • MSc Accounting and Finance
 • ACCA Professional Papers
 • Academic and Career Skills Module (available with MSc programmes)
 • Pathway to Higher Education Certificate in Health
 • ที่ตั้งของเรา

  Leeds Whitehall

  QuayWhitehall 2, Whitehall Quay,Leeds, LS1 4HR

  หลักสูตร

 • LLB (Hons)
 • Graduate Diploma in Law (GDL)
 • Legal Practice Course (LPC)
 • MA (LPC with Business)
 • Bar Professional Training Course (BPTC)
 • LLM (Professional Legal Practice)
 • ที่ตั้งของเรา

  Liverpool

  1st Floor – Merchants Court, 2-12 Lord Street, Liverpool, L2 1TS

  หลักสูตร

 • Graduate Diploma in Law (GDL)
 • Legal Practice Course (LPC)
 • MA (LPC with Business)
 • LLM (Professional Legal Practice)
 • ที่ตั้งของเรา

  Birmingham

  32-34 Colmore Circus, Birmingham, B4 6BN

  หลักสูตร

 • Graduate Diploma in Law (GDL)
 • Legal Practice Course (LPC)
 • MA (LPC with Business)
 • Bar Professional Training Course (BPTC)
 • LLM (Professional Legal Practice)
 • Advanced Diploma in Accounting and Finance [ACCA route]
 • ACCA Professional Papers
 • Bachelor in Dental and Oral Sciences (Hons)
 • ที่ตั้งของเรา

  Bristol

  Queen Square, Grove Avenue, Bristol, BS1 4QY

  หลักสูตร

 • Bar Professional Training Course (BPTC)
 • Graduate Diploma in Law (GDL)
 • Legal Practice Course (LPC)
 • MA (LPC with Business)
 • LLM (Professional Legal Practice)
 • ที่ตั้งของเรา

  Abingdon

  McTimoney House, 1 Kimber Road,
  Abingdon,OX14 1BZ

  หลักสูตร

 • Integrated Undergraduate Masters in Chiropractic (MChiro)
 • Pathway to Higher Education Certificate in Health
 • ที่ตั้งของเรา

  London Waterloo

  137 Stamford Street, London, SE1 9NN

  หลักสูตร

 • LLB (Hons)
 • Graduate LLB – Summer Timetable
 • GDL (Graduate Diploma in Law)
 • LLM (Professional Legal Practice)
 • BSc (Hons) Psychology
 • BSc (Hons) Nursing (Diploma to Degree)
 • Higher Education Certificate in Health and Social Care
 • In-Sessional Study Skills Support (studied alongside BSc and MSc programmes)
 • ที่ตั้งของเรา

  London Waterloo

  137 Stamford Street, London, SE1 9NN

  หลักสูตร

 • LLB (Hons)
 • Graduate LLB – Summer Timetable
 • GDL (Graduate Diploma in Law)
 • LLM (Professional Legal Practice)
 • BSc (Hons) Psychology
 • BSc (Hons) Nursing (Diploma to Degree)
 • Higher Education Certificate in Health and Social Care
 • In-Sessional Study Skills Support (studied alongside BSc and MSc programmes)
 • ที่ตั้งของเรา

  London Holborn

  68-70 Red Lion Street, London, WC1R 4NY

  หลักสูตร

 • Legal Practice Course (LPC)
 • Bar Professional Training Course (BPTC)
 • LLM (Commercial Law)
 • LLM (Comparative Commercial Law)
 • LLM (Financial Regulation and Compliance)
 • LLM (International Business Law)
 • LLM (International and Comparative Tax Law)
 • LLM (Islamic Finance and Business Law)
 • LLM (Chinese Investment and Business Law)
 • LLM (Transnational Criminal Justice)
 • ที่ตั้งของเรา

  London Shepherd’s Bush

  BPP House, Aldine Place,
  142-144 Uxbridge Road, London, W12 8AW

  หลักสูตร

 • International Foundation Certificate in Business Management
 • International Foundation Certificate in Legal Studies
 • International Foundation Certificate in Psychology
 • International Pre-Masters Diploma in Business Management
 • Extended Masters
 • Academic English
 • Pre-sessional English Language, Study and Communication Skills
 • In-sessional Study Skills support
 • General English Skills
 • ที่ตั้งของเรา

  London City

  2 St Mary Axe, London, EC3A 8BF

  หลักสูตร

 • BSc (Hons) Business Management
 • BSc (Hons) Business Management with Finance
 • BSc (Hons) Banking and Finance
 • BSc (Hons) Accounting and Finance
 • MSc Management
 • MSc Management with Finance
 • MSc Management with Project Management
 • MSc Accounting and Finance
 • MSc International Marketing
 • In-Sessional Study Skills Support (studied alongside BSc and MSc programmes)
 • Academic and Career Skills Module (available with MSc programmes)
 • ที่ตั้งของเรา

  London Borough of Croydon

  Citylink West, 2 Addiscombe Road,
  Croydon, CR0 5TT

  หลักสูตร

 • ACCA Full–time
 • ที่ตั้งของเรา

  London Kings Cross

  Marcello House, 236-240 Pentonville Road,
  London, N1 9JY

  หลักสูตร

 • Advanced Diploma in Accounting and Finance [ACCA route]
 • ACCA Professional Papers
 • ส่ง ข้อความ
  หา เรา

  ติดต่อ ทีมงาน

  Vanvisa Suemsarb

  UK Study Abroad Specialist
  Opus International Education
  Tel : 098-659-9915
  Line : OPUS INTER ED.
  v.suemsarb@opus-inter-ed.com

  Kirstie Yeung

  International Commercial Manager, Thailand
  BPP UNIVERSITY
  Tel : +852-938-508-95
  Line : KirstieYeung
  KirstieYeung@bpp.com

  อยากคุยตอนนี้?
  แชทหาเรา คลิก ที่นี่

  มาหาเรา

  google map on my website