Home

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Tab number 1″ active=”active”]Tab 1 content goes here.[/restab]
[restab title=”Tab number 2″]


[/restab]
[restab title=”Tab number 3″]Tab 3 content goes here.[/restab]
[restab title=”Tab number 4″]Tab 4 content goes here.[/restab][/restabs]

L1265110384774

L293679804283

L405179186712

โอปัส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เป็นบริษัทให้คำปรึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เรามีบริการครบวงจรในการให้การแนะนำและให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆกับนักเรียนในทุกระดับชั้นที่ต้องการไปเรียนกับโรงเรียนหรือมหาลัยที่เราเป็นตัวแทน

เราให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแก่นักเรียนไทยและผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ภาษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โรงเรียนประจำ มหาลัย และมหาวิทยาลัยทั่วเกาะอังกฤษ รวมถึงให้ข้อมูลและแนะแนวเพื่อเรียนเตรียมเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อช่วยเพิ่มทักษะทั้งการด้านวิชาการและทักษะการสื่อสารก่อนที่จะเริ่มเรียนั้ประเทศอังกฤษ เราเป็นตัวแทนโรงเรียน มหาลัย และมหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหราชอณาจักร จึงมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถแนะนำหลักสูตรวิชาที่ตรงกับความต้องการของคุณ และคะแนน IELTS ที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนด้วย

เรามีความรู้หลากหลายและเข้าใจระบบการศึกษาในต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะระบบการศึกษาของอังกฤษ ผู้ให้คำปรึกษาของเรามีโอกาสได้เรียน ทำงาน และใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ ส่วนกรรมการบริษัทเป็นทนายอังกฤษที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง

โอปัส ทราบดีถึงความต้องการของน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเราสัญญาว่าจะไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่น้องๆ แต่ยังช่วยน้องแต่ละคนเลือกวิชาเรียนที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงจัดเตรียมเอกสาร ช่วยสมัครเรียน และติดตามผลด้วย

เรายังให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการขอวีซ่า บริษัทที่เป็นตัวแทนรับสมัครวีซ่า (VFS) ตั้งอยู่ที่ตึกเดียวกันกับโอปัส สามารถเดินทางได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าหรือใต้ดิน (อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้านานาและอโศก)

โอปัสบริหารงานแนะแนวการศึกษาตามนโยบายที่บริติช เคานซิล ได้จัดทำไว้

L876176748812

promotion-2

:: English Course

General English Courses

หลักสูตรที่เปิดสอน
General English Courses

สำหรับผู้ที่สนใจและนักเรียนที่มี อายุ 16 ปีขึ้นไป เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ชั้นนำในต่างประเทศหลักสูตรที่มีเนื้อหา ที่สมบูรณ์ที่สุด
Read more …

General English Courses

หลักสูตรที่เปิดสอน
General English Courses

สำหรับผู้ที่สนใจและนักเรียนที่มี อายุ 16 ปีขึ้นไป เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ชั้นนำในต่างประเทศหลักสูตรที่มีเนื้อหา ที่สมบูรณ์ที่สุด
Read more …